ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E

ชิปปิ้งจีน ไทยกับจีนมีข้อตกลงพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนหรือ AFCTA จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า 0% เพียงแต่ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E