shippingจีน

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการขนส่งจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL) จีนมาไทย

กิโลกรัมละ 29 บาท

ลบ.ม.ละ 5,900 บาท (คิดตามจริง)

ค่าบริการเดินพิธีการศุลกากร 1,500 บาท

ค่าบริการ Form E 3,000 บาท

ประเภทการขนส่ง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

อัตราค่าบริการขนส่งในไทย

Maxlogistics X Nim Express

สั่งของจากจีน shippingจีน shippingจีนH nim

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 50 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.25 ลบ..

หมายเหตุ  Nim Express (แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ nim express ของจังหวัดลูกค้า สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com
สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim express ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี 
 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 062-709-6293
ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขาหาดใหญ่หรือสงขลา
 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405
หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) 
 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน  170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ที่ทางบริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง

Maxlogistics X Kerry Express

สั่งของจากจีน shippingจีน shippingจีนH kerry

น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 20 กก. ปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน 0.21 ลบ..

หมายเหตุ  Kerry Express
 • สินค้าหรือสิ่งของที่shippingจีนใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างx ยาวx สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น  กว้าง 40 ซม.x50 ซม.x50 ซม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้) ได้
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
สั่งของจากจีน shippingจีน shippingจีนH max

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไข ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

   **หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**