pan

Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย Max Logistics shippingจีน Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิต Shipping                                                            Max Logistics 1024x536

Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิต

Shippingจีน ในขณะนี้ให้บริการนำเข้าสินค้าหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตลอดจนเครื่องวัดอุณหภูมิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทางกรมศุลกากรได้ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิต มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 20 กันยาย 2563

Freight Forwarder Max Logistics freight forwarder Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ Freight Forwarder maxlogistics 1024x536

Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ

ว่ากันว่า Freight Forwarder เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1800 หรือประมาณ 220 ปีมาแล้ว Freight Forwarder รายแรกๆ ของโลกเกิดขึ้นจากผู้มีหน้าที่ดูแลโรงแรม ได้ทำการส่งต่อสินค้าให้กับแขกของโรงแรม จนทำให้เกิดเป็นบริการส่งต่อสินค้าในเวลาต่อมา

Form E Max Logistics form e Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E MaxLogistics 1024x536

Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

ปัจจุบัน Form E ใหม่ มีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ ACFTA ทำให้ร้อยละ 90 หรือราว 8,000 กว่ารายการสินค้าได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับข้อดีของการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)                                                        LCL maxlogistics 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับข้อดีของการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)

การขนส่งทางรถระหว่างประเทศในยุคนี้ มีข้อดีมากมาย นอกจากจะเป็นการขนส่งที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอนานแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเลือกการขนส่งได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้  (LCL) และแบบเต็มตู้ (FCL) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการ ทั้งเรื่องปริมาณสินค้า ราคา และระยะเวลาการขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารนำเข้าที่ต้องใช้ Maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)                                                           maxlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน หากผู้ประกอบการนำเข้าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าที่ครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

ชิปปิ้งจีนกับ Supply Chain สั่นสะเทือนจาก Covid19 Maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีนและเครือข่าย Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19                     Supply Chain                      Covid19 Maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีนและเครือข่าย Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ชิปปิ้งจีน หนึ่งในธุรกิจขนส่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ จาก Coronavirus และโรค Covid-19 โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือในเมืองอู่ฮั่น และเมืองท่าที่มีความสุ่มเสี่ยง แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปิดให้บริการขนส่งตามปกติแล้ว

1688 พฤติกรรมช็อปปิ้งชาว Gen Y Max Logistics 1688 1688 สำรวจพฤติกรรมช็อปปิ้งของคน Gen Y (Millennials)                              Gen Y Max Logistics 1024x536

1688 สำรวจพฤติกรรมช็อปปิ้งของคน Gen Y (Millennials)

การตัดสินใจซื้อของคนกลุ่มนี้ มักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและมูลค่าสินค้าที่สมเหตุสมผล คนยุค Millennials มีความหลงใหลเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ และมักจะเลือกซื้อสินค้าตามเทรนด์หรือปัจจัยแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1688 รู้จักกับบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก Max Logistics 1688 1688 ทำความรู้จักกับ 3 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก 3                                        Max Logistics 1024x536

1688 ทำความรู้จักกับ 3 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนนั้น มีแบรนด์สากลที่จัดได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่ง ซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก นั่นคือ DHL,FedEx และ UPS วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและเบื้องหลังที่ทำให้ทั้ง 3 บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จ

ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)                15                                                   maxlogistics 1024x537

ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)

แม้เราไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต แต่สถิติที่น่าสนใจต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณคาดเดาได้ถูกทางจากแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรที่ต้องรู้ Max Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้                                                                  Max Logistics 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้

การนำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง ทางผู้นำเข้าต้องมีการเสียภาษีและค่าอากรนำเข้าตามกฎหมาย ซึ่งมูลค่าของทั้งภาษีและอากรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าที่นำเข้า