Thanawat

ชิปปิ้ง เจาะลึก 3 ประเด็นการค้าข้ามพรมแดน ที่ต้องจับตา - maxlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เจาะลึก 3 ประเด็นการค้าข้ามพรมแดน ที่ต้องจับตา            1024x536

ชิปปิ้ง เจาะลึก 3 ประเด็นการค้าข้ามพรมแดน ที่ต้องจับตา

เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อให้เกิดแนวทางใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย และต้องทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

ชิปปิ้ง New Normal และผลกระทบต่อการจัดการด้าน Supply Chain - maxlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง New Normal และผลกระทบต่อการจัดการด้าน Supply Chain new2 1024x536

ชิปปิ้ง New Normal และผลกระทบต่อการจัดการด้าน Supply Chain

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ Covid-19 และทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เกือบ 95% ของบริษัท มีการหยุดชะงักเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน โรงงานผลิต และการขนส่ง โดยมีระยะเวลารอคอยสำหรับปัจจัยการผลิตทั่วเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ เติบโตอย่างน้อย 2 เท่า

Shippingจีน หมดยุดฐานการผลิตราคาถูกในจีน จริงหรือไม่ ? - maxlogistics shippingจีน Shippingจีน หมดยุคฐานการผลิตราคาถูกในจีน จริงหรือไม่ ?          1024x536

Shippingจีน หมดยุคฐานการผลิตราคาถูกในจีน จริงหรือไม่ ?

ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัย ผู้ประกอบการร้านค้า มักจะคุ้นเคยกับแนวคิดที่ว่า การผลิตในประเทศจีนนั้น มีมีต้นทุนที่ต่ำกว่าในสหรัฐอเมริกาหรืออีกหลายๆ ประเทศทั่วโลก ซึ่งความเชื่อดังกล่าวก็กลายเป็นที่นิยมกันเรื่อยมา โดยเฉพาะในหมู่ผู้ขายสินค้า ที่สั่งผลิตสินค้าในชื่อแบรนด์ของตัวเองหรือ Private Label

นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า - maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า HS Code                               maxlogistics2 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า

ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตามกฎหมายนั้นได้ระบุไว้ว่า ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ซึ่งสินค้าแต่ละประเภท มีค่าภาษีของการนำเข้าและส่งออกที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบภาษีของสินค้าแต่ละชนิดนั้น จำเป็นต้องเช็คจาก ‘พิกัดศุลกากร’ หรือ HS Code (Harmonized System)

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร - maxlogistics freight forwarder Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร 3                        1024x536

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร

โดยปกติแล้วเมื่อผู้นำเข้าสินค้าได้นำสินเข้ามาในราชอาณาจักร และได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว ผู้นำของเข้าจะต้องดำเนินการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะดำเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร ในกรณีที่ผู้นำเข้าสินค้าด้วยตนเอง ไม่ผ่านตัวแทนขนส่งหรือ Freight Forwarder อาจมีคำถามที่พบได้บ่อยๆ เช่น การชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร สามารถชำระได้ที่ช่องทางใดบ้าง ?

ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้ามีที่มาจากไหน Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้า มีที่มาจากไหนกัน ?                                                 Max Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้า มีที่มาจากไหนกัน ?

ว่ากันว่า รถบรรทุกที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้า ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1900 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงรถยนต์ดัดแปลงที่ใช้แทนรถม้าลาก เพื่อนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแค่ในพื้นที่ท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้รถยนต์ขนส่งอยู่ตรงที่ จุสินค้าได้ในปริมาณน้อยและขนส่งได้เพียงระยะทางสั้นๆ

ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms 2020 ที่คุณควรรู้                11          Incoterms maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms 2020 ที่คุณควรรู้

เพื่อให้การซื้อขายระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามกติกา ICC หรือสภาหอการค้านานาชาติ จึงได้ออกกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อบังคับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือที่เรียกว่า Incoterms ขึ้นมา ฉบับล่าสุดคือ Incoterms 2020 เป็นฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่จากปี 2010 และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นมา

ชิปปิ้ง 5 ความผิดที่พบบ่อยของผู้นำเข้า Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวัง มีโทษทั้งจำและปรับ            5                                           maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งกับ 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวัง มีโทษทั้งจำและปรับ

ในการดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ผู้นำเข้ามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้า

Freight Forwarder Max Logistics freight forwarder Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ Freight Forwarder maxlogistics 1024x536

Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ

ว่ากันว่า Freight Forwarder เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1800 หรือประมาณ 220 ปีมาแล้ว Freight Forwarder รายแรกๆ ของโลกเกิดขึ้นจากผู้มีหน้าที่ดูแลโรงแรม ได้ทำการส่งต่อสินค้าให้กับแขกของโรงแรม จนทำให้เกิดเป็นบริการส่งต่อสินค้าในเวลาต่อมา

Form E Max Logistics form e Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E MaxLogistics 1024x536

Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

ปัจจุบัน Form E ใหม่ มีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ ACFTA ทำให้ร้อยละ 90 หรือราว 8,000 กว่ารายการสินค้าได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%