Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิต

Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย Max Logistics shippingจีน Shippingจีน กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิต Shipping                                                            Max Logistics 768x402

Shippingจีน ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาในช่วงเวลาหนึ่ง จนจีนต้องปิดท่าเรือไม่ให้มีการขนส่งชั่วขณะ 

จนกระทั่งปัจจุบันที่จีนได้เปิดให้มีการคมนาคมขนส่งได้ตามปกติ หากแต่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากมีขั้นตอนของการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยก่อนการขนส่ง

Shippingจีน ในขณะนี้จึงสามารถให้บริการนำเข้าสินค้าประเภทหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ตลอดจนเครื่องวัดอุณหภูมิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งทางกรมศุลกากรได้ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัยและวัตถุดิบสำหรับผลิตหน้ากากอนามัย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 20 กันยาย 2563

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลัง ได้ประกาศเรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) เพื่อยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด และหน้ากากอนามัยเฉพาะหน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษบรรดาที่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือของใดๆ ที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยตามประเภทพิกัดดังกล่าวด้วย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมไปจนถึง 20 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้นำของเข้าจะต้องยื่นขออนุมัติก่อนการนำเข้าและจได้รับการยกเว้นอากรเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

สำหรับมาตรการดังกล่าวนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าหรือผลิตสินค้าหน้ากากอนามัยลดลง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อสินค้าดังกล่าวได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตของโรคระบาด

ทั้งนี้ การนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้เพื่อรับมือกับสภาวการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อุปกรณ์บางชนิดอาจจะอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานอื่นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการขออนุญาตก่อนการนำเข้า ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำเข้า กรมศุลกากรจะได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตสำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวในแต่ละกรณีๆ ไป

Max Logistics บริษัทผู้ให้บริการ Shippingจีน ด้วยเรทค่าขนส่งเพียง กก.ละ 29 บาท นำเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินพิธีการศุลกากรให้ พร้อมออกใบขน ใบกำกับภาษี สามารถจัดทำใบ Form E เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน ต่ำสุด 0% ใช้ระยะเวลาขนส่งจากจีนมาไทย 3-5 วันถึง พร้อมจัดส่งทั่วไทย ลูกค้าสามารถเช็คสถานะความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางเว็บไซต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มกับระบบ Call Center ของเราได้ทุกวัน 09.00-18.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *