นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรที่ต้องรู้ Max Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้                                                                  Max Logistics 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้

การนำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง ทางผู้นำเข้าต้องมีการเสียภาษีและค่าอากรนำเข้าตามกฎหมาย ซึ่งมูลค่าของทั้งภาษีและอากรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าที่นำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงไวรัสโคโรนาหรือไม่ Max Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงติดไวรัส ‘โคโรนา’ หรือไม่ ?                                                            Max Logistics 1024x538

นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงติดไวรัส ‘โคโรนา’ หรือไม่ ?

เมื่อธุรกิจนำเข้าจากสินค้าจากจีนต้องดำเนินต่อไป ทั้งผู้ประกอบการนำเข้าและลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากจีน อาจมีความกังวลใจอยู่ลึกๆ ว่าสินค้าที่ขนส่งมาจากจีนนั้น จะมีเชื้อไวรัสติดมาด้วยหรือไม่ ? และผู้รับสินค้าเมื่อสัมผัสกับกล่องที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ จะได้รับเชื้อโคโรนาได้หรือไม่ ?