ชิปปิ้ง สาเหตุและวิธีป้องกันตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง (Containers) เสียหาย

ชิปปิ้ง สาเหตุและวิธีป้องกันตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง (Containers) เสียหาย - maxlogistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง สาเหตุและวิธีป้องกันตู้คอนเทนเนอร์ขนส่ง (Containers) เสียหาย How To                                                         768x402

ชิปปิ้ง ความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในการเดินเรือขนส่งสินค้า โดยบ่อยครั้งที่ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า ได้รับความเสียหายจากสถานีขนถ่าย บริษัทขนส่งจำเป็นต้องชำระค่าเสียหายเหล่านี้แทน ถึงแม้จะไม่ใช่ความผิดของพวกเขาก็ตาม

ความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการขนส่ง ตั้งแต่จุดโหลดสินค้าไปจนถึงการขนถ่ายเพื่อเตรียมส่งมอบ แล้วควรทำอย่างไร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในการขนส่ง เรารวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี่แล้ว 

เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เสียหาย
ความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์อาจเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของมนุษย์ หรือความผิดปกติของเครื่องจักร ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด

⋮⋮ กรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ สาเหตุหลัก เช่น เลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ผิดประเภทหรือไม่เหมาะสมกับการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายภาพของตู้ขนส่ง การบรรทุกเกินพิกัด กระจายน้ำหนักไม่สม่ำเสมอจนอาจทำให้สินค้าเคลื่อนย้ายระหว่างขนส่ง การผูกยึดตู้ขนส่งไม่แน่นหนา ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นผลมาจากการขาดการดูแลของชิปปิ้งและบริษัทขนส่ง

⋮⋮ ความเสียหายของตู้ขนส่งที่เกิดจากภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่ไม่อาจคาดเดาได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งภายในและภายนอก เช่น อากาศท่ามกลางมหาสมุทรที่มีความเย็นและความชื้นสูงอาจซึมเข้าไปในภาชนะและน้ำที่กัดเซาะพื้นผิว ความเค็มของน้ำทะเลบวกกับอากาศร้อน ทำให้เกิดสนิมและการกัดกร่อนบนผนังของตู้คอนเทนเนอร์

⋮⋮ ความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดขึ้นขณะขนถ่ายสินค้า อาจเกิดจากการที่ตู้คอนเทนเนอร์ใช้บรรจุมากเกินไป ผู้ใช้เครื่องมือยกหรือเครื่องมือขนถ่ายเป็นมือใหม่หรือมีการจัดการที่ไม่ดี ทำให้เกิดการบุบ การวางภาชนะซ้อนกัน ไม่เท่ากัน ไม่สม่ำเสมอ หรือภาชนะล้ม ซึ่งหากรอยบุบไม่ได้สร้างความเสียหายมากนัก ก็สามารถทำการซ่อมแซมได้

วิธีหลีกเลี่ยงความเสียหายของตู้คอนเทนเนอร์ขณะขนส่ง
ความเสียหายทางกายภาพต่อตู้คอนเทนเนอร์สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการขนส่งจากการโหลดขนถ่าย หรือการจัดการภาชนะที่ไม่ดี

⋮⋮ หมั่นสำรวจตู้คอนเทนเนอร์อยู่เป็นประจำ โดยทำการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์อย่างละเอียด ทั้งก่อนและหลังใช้งาน

⋮⋮ ในขณะที่สภาพอากาศไม่สามารถควบคุมได้ อาจหุ้มภาชนะบรรจุด้วยฉนวนเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในให้คงที่ รวมทั้งใช้สารดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นในอากาศ

⋮⋮ ควรทำประกันภัยตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายและการสูญเสียสินค้า

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของตู้คอนเนอร์ขนส่งสินค้า ?
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย และแหล่งที่มาของความเสียหายนั้นคืออะไร อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนการจัดส่ง ที่มีส่วนรับผิดชอบได้แก่ :

◾ ลูกเรือที่โรงงาน / ผู้จำหน่ายที่โหลดสินค้าลงในตู้คอนเทนเนอร์
◾ คนขับรถบรรทุกที่บรรทุกคอนเทนเนอร์ไปยังคลังสินค้า
◾ บริษัทขนส่งสินค้าหรือชิปปิ้งที่นำตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือ
◾ ลูกเรือที่ท่าเรือต้นทางต้นทาง
◾ ลูกเรือที่ท่าเรือถ่ายโอน
◾ ลูกเรือที่ท่าเรือปลายทาง
◾ เจ้าหน้าที่ศุลกากร
◾ รถบรรทุกที่ปลายทางจัดการการส่งมอบสินค้าขั้นสุดท้าย

ที่มาข้อมูล : https://container-xchange.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *