บริการชิปปิ้งจีนเพื่อผู้ประกอบการ

นำเข้าถูกกฎหมาย เอกสารครบถ้วนถูกต้อง ขนส่งทางรถ 3 - 5 วัน

  • ค่าขนส่งกิโลกรัมละ 19 บาท
  • ระยะเวลาขนส่งเพียง 3-5 วัน
  • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า
  • สามารถจัดทำใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E เพื่อลดหย่อนภาษี 0%
  • ตรวจสอบสถานะสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

บริการชิปปิ้งจีนเพื่อผู้ประกอบการ

นำเข้าถูกกฎหมาย เอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง ขนส่งทางรถ 3 - 5 วัน

  • ค่าขนส่งกิโลกรัมละ 19 บาท
  • ระยะเวลาขนส่งเพียง 3-5 วัน
  • เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า
  • สามารถจัดทำใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E เพื่อลดหย่อนภาษี 0%
  • ตรวจสอบสถานะสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก MaxLogistics icon1

ลงทะเบียน​

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก MaxLogistics icon1

ส่งรายการสินค้าทางอีเมล

ชิปปิ้งจีน หน้าหลัก MaxLogistics icon1

ส่งสินค้าที่โกดังจีนกว่างโจว

ชิปปิ้งจีน​