นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมผู้บริโภคชาวจีนจึงนิยมร้านค้าปลอดภาษี ?

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมผู้บริโภคชาวจีนจึงนิยมร้านค้าปลอดภาษี ? - maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน  ทำไมผู้บริโภคชาวจีนจึงนิยมร้านค้าปลอดภาษี ? 2 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ประชากรชาวจีนถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณมากที่สุด และจีนก็เป็นตลาดการท่องเที่ยวขาออกที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าเมื่อจีนเปิดประเทศ สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ จะนำมาซึ่งการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ข้อมูลจาก chyxx.com ระบุว่า ตัวเลือกการเดินทางอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีนคือประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก โดยประเทศยอดนิยมคือ ไทย ญี่ปุ่น และเวียดนาม เนื่องจากประเทศตัวเลือเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับจีนในทางภูมิศาสตร์ รวมถึงสะดวกในการขอวีซ่า 

โดยแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมในระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า 60% พวกเขาต้องการร้านค้าปลอดภาษี เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพของราคาที่ถูกกว่า ซึ่งผู้ค้าปลีกทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับลูกค้าชาวจีนอย่างมาก เนื่องจากมีกำลังซื้อที่แข็งแกร่ง 

ทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อการซื้อสินค้าปลอดภาษี :
เนื่องจากร้านค้าปลอดภาษีคือร้านค้าปลีกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายภาษีทั้งหมด โดยการยกเว้นภาษีนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าสินค้าที่ขายในร้านค้าเหล่านี้จะถูกขายให้กับนักเดินทางที่จะนำติดตัวไปนอกประเทศ ซึ่งมาตรฐานเศรษฐกิจของจีนส่งผลโดยตรงกับความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล ปัจจุบันเมื่อชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศ พวกเขามักจะซื้อสินค้าจำนวนมาก จึงเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นมีฐานะร่ำรวย ซึ่งที่จริงแล้ว พวกเขาอาจไม่ได้ร่ำรวยเพียงแต่ต้องการมองหาร้านค้าปลอดภาษี เพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพดี และราคาถูกกว่าประเทศบ้านเกิดเท่านั้นเอง

การบริโภคสินค้าปลอดภาษีของจีน :
สินค้าปลอดภาษียอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีน ได้แก่ เครื่องสำอาง สกินแคร์ เมคอัพ น้ำหอม กระเป๋า และเครื่องประดับ นักท่องเที่ยวชาวจีนมักตรวจสอบข้อมูลและคำแนะนำออนไลน์ก่อนซื้อสินค้าปลอดภาษี หลังจากที่พวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนได้โดยเปิดตัวเว็บไซต์และแอปภาษาจีนของตัวเอง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค์การซื้อสินค้าปลอดภาษีของจีน :

สัดส่วนการบริโภคสินค้าปลอดภาษีของจีนคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยสำหรับการซื้อสินค้าปลอดภาษีในนามของผู้อื่น เช่น ผู้รับหิ้ว ซึ่งเป็นคนที่ซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษีต่างประเทศและนำกลับไปขายยังผู้บริโภคในจีนแผ่นดินใหญ่ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าปลอดภาษีจำนวนมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนคือการใช้จ่ายตามแผน มากกว่าการใช้จ่ายแบบกระตุ้น พวกเขาวางแผนโดยใช้ข้อมูลจากมัคคุเทศก์และข้อมูลจาก Social Media ตลอดจนเว็บไซต์ท่องเที่ยวอื่นๆ

ยอดขายสินค้าปลอดภาษีทั่วโลก :
เมื่อนักเดินทางเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นแรงผลักดันการเติบโตของยอดขายสินค้าปลอดภาษีทั่วโลก ซึ่งผู้บริโภคระดับกลางของจีน มีความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมปลอดภาษีในตลาดโลก

สินค้าที่ห้ามนำเข้าประเทศจีน :
อาวุธ กระสุน หรือของเลียนแบบยาเสพติด ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ขัดต่อควมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของจีน ต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นสินค้าห้ามนำเข้าประเทศจีน อีกทั้ง ผู้นำเข้าต้องกรอกแบบฟอร์มประกาศสัมภาระเพื่อแจ้งสิ่งของมีค่าทั้งหมด เนื่องจากอาจถูกตรวจสอบเมื่อเดินทาง นอกจากนี้ต้องเก็บใบเสร็จรับเงินสิ่งของมีค่าต่างๆ เช่น อัญมณี หยก สินค้าหัตถกรรม ภาพวาด สิ่งประดิษฐ์ หรืออื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรับใบรับรองการส่งออกจากหน่วยงานที่ส่งออก หากไม่มีเอกสารเหล่านี้จะไม่สามารถนำเข้าประเทศจีนได้

สินค้าที่ห้ามส่งออกจากประเทศจีน :
หรือของต้องห้ามนำเข้าสินค้าจากจีน เช่นเดียวกันกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความลับของรัฐ สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่มีค่าของจีน สัตว์และพืชที่ใกล้ศูนย์พันธ์ (หายาก) และเมล็ดพืช ถือเป็นสมบัติมีค่าและห้ามส่งออกจากประเทศจีนด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูล : https://daxueconsulting.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *