วิธีนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)​

ลงทะเบียนออนไลน์กับกรมศุลกากร

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 1

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับ Max Logistics​

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 2

ส่งรายการสินค้า

ส่งมาทางอีเมล cs@maxlogistics.co.th จากนั้น ติดต่อทางไลน์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล รอรับรหัสจ่าหน้ากล่อง เพื่อระบุข้างกล่องและเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่โกดังจีน รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน 1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 3

ส่งสินค้า

เข้าสู่ระบบ เพื่อติดตามการส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 7
Max Logistics ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการนำเข้าสินค้าจากจีน ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้ากับเรา

Call Center: 02-114-7116​ Line: @maxlogistics ​

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 7
Max Logistics ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำในการนำเข้าสินค้าจากจีน ลงทะเบียนเพื่อเริ่มนำเข้ากับเรา

Call Center: 02-114-7116​ Line: @maxlogistics ​