นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหม..ที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ?

นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหม..ที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ? - maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหม..ที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ? 3 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหมที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ? คำตอบคือ จำเป็นมาก เพราะการทำประกันภัยขนส่ง เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเมื่อต้องนำเข้าสินค้าในปริมาณมากๆ  

แม้ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยจะมองว่า การนำเข้าจากจีนมาไทยนั้นอาจเสี่ยงต่อความเสียหายน้อยกว่า แต่จริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันได้ว่า สินค้าของคุณจะปลอดภัย 100% หรือปราศจากความเสี่ยงในการสูญหาย ถูกโจรกรรม ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่างๆ ที่ยากเกินกว่าจะคาดเดา 

การขนส่งสินค้าจากจีนค่อนข้างซับซ้อน มีทั้งการขนส่งทางเรือ รถบรรทุก ส่งต่อนายหน้าขนส่ง ไปจนถึงบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) และพ่อค้าคนกลางในอุตสาหกรรม สินค้าของคุณต้องผ่านผู้ให้บริการหลายมือ และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วสำหรับการลงทุนทำประกันภัยขนส่ง

ประกันภัยการขนส่งสินค้าคืออะไร?
ประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นการทำประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อรับประกันสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสินค้าที่อาจเกิดความชำรุด เสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในระหว่างการขนส่ง เช่น ภัยทางทะเล ภัยทางอากาศ หรือทางบก ซึ่งภัยที่ได้รับความคุ้มครองนั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองเอาไว้

ทำไมต้องซื้อประกันประกันภัยการขนส่งสินค้า
ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังทุกพื้นที่นั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหายได้มากมายหลายรูปแบบ และคุณอาจไม่ถึง เช่น
⇒ สินค้าถูกขโมยหรือโจรกรรม
⇒ มีข้อผิดพลาดในการขนส่ง เช่น ไม่ระมัดระวัง สินค้าตกหล่น การจัดการกับสินค้าที่ไม่เหมาะสม
⇒ เกิดอุบัติเหตุต่อยานพาหนะที่บรรทุก เช่น ภัยธรรมชาติทางทะเล เรือจม ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรบนท้องถนนหรือพาหนะที่บรรทุกสินค้าพลิกคว่ำ ฯลฯ.
⇒ สินค้าเสียหายจากการสัมผัสกับฝนหรือน้ำเค็ม
⇒ ความแปรปรวนของอุณหภูมิ/สภาพอากาศ

ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเรื่องยากที่เจ้าของสินค้าจะจัดการได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสินค้าจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ 3 ที่จะจํากัดความรับผิดของพวกเขาสําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าเหล่านั้น

ประกันภัยการขนส่งสินค้าครอบคลุมอะไรบ้าง ?
⇒ อุบัติเหตุที่เกิดจากภัยภิบัติจากธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

⇒ อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้จัดส่ง : เช่น การโหลดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่ประกันภัยการขนส่งสินค้าไม่ครอบคลุม
⇒ อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพโดยธรรมชาติของสินค้า : ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียและความเสียหายจากสภาพโดยธรรมชาติของสินค้า เช่น การสลายตัวตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพตามช่วงเวลา อาทิ การเกิดสนิม การเน่าเสียของอาหาร เป็นต้น

การขนส่งสินค้าทางทะเล มักก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า การประกันภัยสินค้า ช่วยให้ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนไม่ต้องเดือดร้อนจากกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ตามข้อกำหนดของ Incoterm 2020)
• กรมธรรม์สำหรับสำหรับสินค้านำเข้า F.O.B. หรือ C.F.R./C&F และสินค้าส่งออก C.I.F. จะให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงงานของผู้ขายไปจนถึงโรงงานผู้ซื้อ
• ในขณะที่กรมธรรมสำหรับสินค้าส่งออก F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครองตั้งแต่สินค้าเริ่มขนส่งออกจากโรงงาน ไปจนถึงการส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหม..ที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ?                                            maxlogistics 01 1024x1024

เอกสารที่ใช้สำหรับทำประกันภัยขนส่งสินค้า
• Letter of Credit หรือ L/C
• ใบกำกับสินค้า (Invoice)
• ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) สำหรับการขนส่งทางทะเล
• ใบแสดงรายการ Packing List (ถ้ามี)

อ้างอิงข้อมูล : https://cargofromchina.com/insurance/, http://www.oic.or.th/th/education/insurance/marine-and-transportation/cargo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *