Form E

Form E Max Logistics form e Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E MaxLogistics 1024x536

Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

ปัจจุบัน Form E ใหม่ มีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้เงื่อนไขของ ACFTA ทำให้ร้อยละ 90 หรือราว 8,000 กว่ารายการสินค้าได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%