Freight Forwarder

Freight Forwarder Max Logistics freight forwarder Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ Freight Forwarder maxlogistics 1024x536

Freight Forwarder กับเหตุผลที่ผู้ประกอบการนำเข้ายุคใหม่ควรใช้บริการ

ว่ากันว่า Freight Forwarder เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1800 หรือประมาณ 220 ปีมาแล้ว Freight Forwarder รายแรกๆ ของโลกเกิดขึ้นจากผู้มีหน้าที่ดูแลโรงแรม ได้ทำการส่งต่อสินค้าให้กับแขกของโรงแรม จนทำให้เกิดเป็นบริการส่งต่อสินค้าในเวลาต่อมา