Shipping จีน

Shipping จีน 5 โมเดลธุรกิจยุค 2020 maxlogistics shipping จีน Shipping จีน เช็คด่วน 5 โมเดลธุรกิจในยุค 2020 5                      maxlogisticsweb 1024x536

Shipping จีน เช็คด่วน 5 โมเดลธุรกิจในยุค 2020

สำหรับผู้ประกอบการ สิ่งแรกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือการกำหนดโมเดลทางธุรกิจให้ชัดว่า ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายใด เพื่อนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม