Month: April 2020

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร - maxlogistics freight forwarder Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร 3                        1024x536

Freight Forwarder 3 วิธีในการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร

โดยปกติแล้วเมื่อผู้นำเข้าสินค้าได้นำสินเข้ามาในราชอาณาจักร และได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรแล้ว ผู้นำของเข้าจะต้องดำเนินการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะดำเนินการรับการตรวจปล่อยของออกจากอารักขาศุลกากร ในกรณีที่ผู้นำเข้าสินค้าด้วยตนเอง ไม่ผ่านตัวแทนขนส่งหรือ Freight Forwarder อาจมีคำถามที่พบได้บ่อยๆ เช่น การชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียมศุลกากร สามารถชำระได้ที่ช่องทางใดบ้าง ?

ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้ามีที่มาจากไหน Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้า มีที่มาจากไหนกัน ?                                                 Max Logistics 1024x536

ชิปปิ้ง รถบรรทุกขนส่งสินค้า มีที่มาจากไหนกัน ?

ว่ากันว่า รถบรรทุกที่ใช้สำหรับบรรทุกสินค้า ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1900 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงรถยนต์ดัดแปลงที่ใช้แทนรถม้าลาก เพื่อนำมาใช้ในการขนส่งสินค้าแค่ในพื้นที่ท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้รถยนต์ขนส่งอยู่ตรงที่ จุสินค้าได้ในปริมาณน้อยและขนส่งได้เพียงระยะทางสั้นๆ

ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms 2020 ที่คุณควรรู้                11          Incoterms maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งกับ 11 ข้อของ Incoterms 2020 ที่คุณควรรู้

เพื่อให้การซื้อขายระหว่างประเทศ เป็นไปอย่างเรียบร้อยตามกติกา ICC หรือสภาหอการค้านานาชาติ จึงได้ออกกฎระเบียบเพื่อใช้เป็นข้อบังคับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือที่เรียกว่า Incoterms ขึ้นมา ฉบับล่าสุดคือ Incoterms 2020 เป็นฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่จากปี 2010 และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นมา

ชิปปิ้ง 5 ความผิดที่พบบ่อยของผู้นำเข้า Max Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวัง มีโทษทั้งจำและปรับ            5                                           maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งกับ 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวัง มีโทษทั้งจำและปรับ

ในการดำเนินพิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น ผู้นำเข้ามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้า