Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

Form E Max Logistics form e Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E MaxLogistics 768x402

Form E เป็นหนึ่งในประเภทของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือหนังสือแสดงสัญชาติของสินค้าว่ามีการผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศในเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน หรือ ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 

โดย ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีนนั้น ด้วยจุดประสงค์ในการมุ่งขยายการค้า พัฒนาเศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างกันในประเทศที่เป็นสมาชิก ACFTA ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม การขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เป็นสมาชิก ACFTA นั้น ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันของ ACFTA เท่านั้น อีกทั้งไม่ใช่สินค้าทุกชนิดที่จะใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้ ทั้งนี้ ผู้นำเข้าจึงจำเป็นต้องเช็คพิกัดศุลกากรว่าสินค้าที่จะนำเข้านั้น ใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้หรือไม่

Max Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ได้รวบรวม 10 ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) มาฝาก สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ในอนาคตอาจจำเป็นต้องขอเอกสาร Form E เพื่อใช้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน

 1. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เริ่มต้นใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงเป็นฉบับใหม่ล่าสุด หรือเรียกว่า ACFTA Upgrading Protocol และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา
 2. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ เป็นสีขาว แทนสีเทา โดยมีแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลอยู่ด้านหน้า และรายละเอียดข้อมูลอยู่ด้านหลัง จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ยกเลิกการจำกัดจำนวนรายการสินค้า จากเดิมที่จำกัดไว้ไม่เกิน 20 รายการต่อฉบับ เป็นแสดงรายการเกิน 20 รายการได้
 4. การระบุ FOB ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะกรณีที่สินค้าผ่านคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบภายในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น จากเดิมที่กำหนดให้ระบุทุกกรณี
 5. ปัจจุบันมีการยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 หรือราว 8,000 กว่ารายการสินค้า
 6. Form E มีอายุ 1 ปีเท่านั้น นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
 7. ข้อมูลที่ระบุในเอกสารหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า จะต้องกรอกถูกต้อง และตรงกับเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการนำเข้าและส่งออก หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด อาจทำให้ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีนำเข้าได้
 8. หน่วยงานภาครัฐของไทยที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่วนหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อพิจารณาการให้สิทธิพิเศษหรือการลดภาษีศุลกากรนำเข้า คือ กรมศุลกากรและกระทรวงการคลัง
 9. ประเทศที่เป็นสมาชิกในเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) มีทั้งหมด 11 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และบรูไน
 10. ปัจจุบัน สามารถให้บริษัทชิปปิ้งเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ Form E แทนผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าได้ โดยที่ผู้นำเข้าไม่ต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลาและสะดวกสบายเป็นอย่างมาก

Max Logistics บริษัทชิปปิ้งผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบถูกกฎหมาย สามารถออกใบขน จัดทำ Form E พร้อมใบกำกับภาษีครบถ้วนถูกต้อง เอกสารทุกใบดำเนินการในชื่อของผู้นำเข้าทั้งหมด ทำให้ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงต่อศุลกากรและสรรพากรหากถูกตรวจสอบย้อนหลัง ขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้จากจีนมาไทย 3-5 วัน พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ ด้วยเรทค่าขนส่งเพียง 29 บาท/กก. เช็คสถานะสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์

 

Form E Max Logistics ภาพประกอบ form e Form E กับ 10 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน Form E Max Logistics               768x512

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *