Shippingจีน สินค้านำเข้าและส่งออกของจีน ที่ยังครองการค้าโลก

Shippingจีน สินค้านำเข้าและส่งออกของจีน ที่ยังครองการค้าโลก - maxlogistics shippingจีน Shippingจีน สินค้านำเข้าและส่งออกของจีน ที่ยังครองการค้าโลก                                          Maxlogistics 768x402

Shippingจีน จีนยังคงเป็นประเทศที่ครองตำแหน่งการค้าโลกที่ใหญ่สุดในโลก ปัจจุบัน GDP ของจีนอยู่ที่ประมาณ 11,795,297 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ อีกทั้งเศรษฐกิจของจีน ยังมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกด้วย

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การค้าของจีนได้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ในปีพ. ศ. 2538 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนอยู่ที่ 3% ของการค้าโลก ภายในปี 2561 การค้าขายสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 12.4% ของการค้าโลก 

จีนเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา มูลค่าการส่งออก(Shippingจีน)รายปีของจีนอยู่ในระดับ 1.904 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จีนเป็นผู้ผลิตผ้าฝ้ายปั่นด้าย และอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งด้านการผลิตและส่งออกโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตชารายใหญ่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงมูลค่าการผลิตข้าวประจำปีของจีนยังคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศหรือราว 30% ของการผลิตข้าวทั่วโลก

ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่ถือว่าจีนครองความได้เปรียบทางการค้าโลก คือ เป็นผู้ผลิตอลูมิเนียม, ถ่านหิน, ทองแดงและแร่เหล็ก อย่างไรก็ตามสินค้าที่จีนนำเข้าสูงสุดนั้น ได้แก่ พืชที่ใช้ผลิตน้ำมัน เช่น ถั่วเหลือง และปัจจุบัน จีนถือเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้ลงนามในสัญญารักษาความมุ่งมั่นในการนำเข้าถั่วเหลืองมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกา

มูลค่าการส่งออกสินค้าของจีนในแต่ละปีสูงกว่าปริมาณนำเข้า
การค้าของจีนกับสหรัฐฯ ขยายตัวในปี 2018 เมื่อเทียบกับปี 2017 และการส่งออกไปยังสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในปี 2018 โดยคิดเป็นมูลค่า 480,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 19% ของการส่งออกทั้งหมด แต่มีการนำเข้าเพียง 7.3% เท่านั้น

สินค้าโภคภัณฑ์ที่ส่งออก 5 อันดับแรกของประเทศจีนได้แก่ : ฝ้าย, ชา, ข้าว, มันฝรั่ง, และถั่วเหลือง

สินค้าที่ส่งออกที่สำคัญอื่น ๆ :
⇒ เครื่องจักรไฟฟ้า,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : มูลค่าการส่งออก 26.3% ของการส่งออกทั้งหมด
⇒ เครื่องจักร รวมถึงคอมพิวเตอร์ : มูลค่าการส่งออก 16.3%
⇒ อุปกรณ์สำหรับบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน ไฟ ฯลฯ : มูลค่าการส่งออก 4.2%
⇒ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย : มูลค่าการส่งออก 3.4%
⇒ รองเท้า : มูลค่าการส่งออก 2.3%
⇒ ยานพาหนะ : มูลค่าการส่งออก 2.9%
⇒ ผลิตภัณฑ์แร่เหล็ก และเหล็กกล้า : มูลค่าการส่งออก 2.5%

สินค้าโภคภัณฑ์ที่นำเข้า 5 อันดับแรกของประเทศจีน ได้แก่ : เชื้อเพลิงแร่รวมถึงน้ำมัน, แร่เหล็ก, แร่ทองแดงและทองแดง, เมล็ดน้ำมันเช่นคาโนลา และถ่านหิน

สินค้านำเข้าที่สำคัญอื่นๆ :
⇒ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : 431,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี
⇒ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า : 414.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี
⇒ ยานพาหนะ : 71.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี
⇒ พลาสติกและสินค้าที่ทำมาจากพลาสติก : 61 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี
⇒ สารเคมีอินทรีย์ : $ 43.9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ/ปี

เนื่องจากจีนเป็นประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ และมีสัดส่วนประมาณ 10% ของการนำเข้าทั่วโลก รวมกว่า 17 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับว่าตัวเลขความต้องการผลิตภัณฑ์ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ดอล่าร์สหรัฐต่อคน (หรือประมาณ 37,176 บาท/คน)

ที่มาข้อมูล : https://commodity.com/china/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *