Shipping จีน เช็คด่วน 5 โมเดลธุรกิจในยุค 2020

Shipping จีน 5 โมเดลธุรกิจยุค 2020 maxlogistics shipping จีน Shipping จีน เช็คด่วน 5 โมเดลธุรกิจในยุค 2020 5                      maxlogisticsweb 768x402

Shipping จีน หนึ่งในธุรกิจยุคนี้ ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ E-Commerce ซึ่งจะว่าไปแล้ว ธุรกิจ Shipping จีนหรือการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยนั้น โมเดลทางธุรกิจนี้ คือ B2B และ B2C  

สำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจนั้น สิ่งแรกที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นั้น คือการกำหนดโมเดลทางธุรกิจให้ชัดว่า ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายประเภทใด เพื่อนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมและตรงจุด 

Max Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย (Shipping จีน) แบบถูกต้องตามกฎหมาย ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจ E-Commerce ทั้งหมด 5 ประเภทมาฝาก ดังต่อไปนี้

 1. ธุรกิจแบบ B2B (Business to Business)

  คือ การขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทกับบริษัท หรือเป็นการขายสินค้าระหว่างองค์กรกับองค์กร ข้อดีของโมเดลธุรกิจแบบ B2B อยู่ตรงที่ ปริมาณการสั่งซื้อมักจะสูงกว่าโมเดลธุรกิจแบบอื่น จำนวนการสั่งซื้อในแต่ละรอบมักจะมากขึ้น ยิ่งในกรณีที่บริษัทคู่ค้าที่มีการเติบโตมากขึ้น บริษัทผู้ขายก็จะมีออเดอร์สินค้าสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนข้อเสียคือ จำนวนบริษัทที่ค้าขายด้วย ย่อมมีน้อยกว่าจำนวนผู้บริโภคแบบ B2C ระยะเวลาในการปิดการขายมักจะยาวนานกว่า เนื่องจากการซื้อขายในนามบริษัท มักจะมีผู้ตัดสินใจร่วมกันหลายฝ่าย จึงมักใช้เวลาหลายวันหรือหลายเดือนกว่าจะปิดการขายได้ ตลอดจนเครดิตในการชำระเงินก็ยาวนานกว่า เช่น กว่าเงินสดจะเข้ามา ก็อาจกินเวลาอย่างน้อย 30-60 วันขึ้นไป

 2. ธุรกิจแบบ B2C (Business to Consumer) 

  คือ การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภค ที่ต้องการใช้สินค้านั้นๆ เป็นรูปแบบที่พบมากที่สุดในบรรดาโมเดลธุรกิจทั้งหมด ข้อดีคือ ผู้ค้าเก็บเงินจากผู้บริโภคได้ทันที เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการของบริษัท แต่ข้อเสียพบว่า จำนวนการสั่งซื้อน้อย ไม่ได้เป็นปริมาณมากเมื่อเทียบเท่ากับการซื้อขายแบบ B2B ทำให้โมเดลธุรกิจแบบนี้ จำเป็นต้องอาศัยจำนวนคำสั่งซื้อที่สูงกว่า ต้องทำการตลาดและซื้อโฆษณาเพื่อดึงดูดให้คนสนใจอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องแข่งขันเรื่องโปรโมชั่นราคาสินค้า และในเรื่องของสินค้าต้องทำให้แปลกและแตกต่างไปจากกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ตัวอย่างของธุรกิจ B2C อาทิ เว็บไซต์ที่ให้บริการสั่งซื้อสินค้าจีนอย่าง Firsttaobao ที่กลุ่มลูกค้าคือผู้บริโภคทั่วไป ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าจีนเพื่อนำมาใช้เองหรือนำไปจำหน่ายต่อ

 3. ธุรกิจแบบ B2G (Business to Government)

  คือ การประกอบธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ ที่ใช้กันมากคือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ หรือที่เรียกว่า e-Government Procurement ในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว รัฐบาลจะทำการซื้อหรือจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง เช่น การประกาศจัดจ้างของภาครัฐทางเว็บไซต์ การเปิดประมูลผ่านทางเครือข่าย ประกาศการจดทะเบียนการค้า การรายงานผลการประกอบการประจำปี การสืบค้นเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรผ่านทางเครือข่าย อาทิ การประกาศเกี่ยวกับระบบ EDI ในพิธีการกรมศุลกากร customs.go.th

 4. ธุรกิจแบบ G2C (Government to Consumer)

  คือ การให้บริการของภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการค้า แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ปัจจุบัน ประเทศไทยก็มีให้บริการแล้วหลายหน่วยงาน อาทิ การคำนวณและเสียภาษีทางอินเทอรเน็ต การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อ การทำทะเบียนต่างๆ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่าต้องใช้หลักฐานอะไร

 5. ธุรกิจแบบ C2C (Consumer to Consumer)

  คือ การขายสินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค มักเป็นการค้ารายย่อย อาทิ การขายของมือสองให้กับบุคคลหรือประชาชนทั่วไปผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนการประมูลขายสินค้าบนเว็บไซต์อย่าง ebay การประกาศขายสินค้ามือสอง ตลอดจนประกาศขายสินค้าต่างๆ โดยเจ้าของสินค้าเป็นผู้ลงประกาศเอง ปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่ให้ฝากข่าวประกาศได้ฟรี

อย่างไรก็ตาม Max Logistics ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย (Shipping จีน) แบบถูกกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นโมเดลทางธุรกิจแบบ 1 และ 2 คือ B2B และ B2C โดยกลุ่มผู้ใช้บริการกับเรา มีทั้งบริษัท องค์กร รวมไปถึงลูกค้าส่วนบุคล เป็นต้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *