ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)

แม้เราไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต แต่สถิติที่น่าสนใจต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณคาดเดาได้ถูกทางจากแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E

ชิปปิ้งจีน ไทยกับจีนมีข้อตกลงพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนหรือ AFCTA จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า 0% เพียงแต่ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E