ชิปปิ้งจีน

ชิปปิ้งจีนกับ Supply Chain สั่นสะเทือนจาก Covid19 Maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีนและเครือข่าย Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19                     Supply Chain                      Covid19 Maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีนและเครือข่าย Supply Chain ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ชิปปิ้งจีน หนึ่งในธุรกิจขนส่งที่ได้รับผลกระทบเต็มๆ จาก Coronavirus และโรค Covid-19 โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือในเมืองอู่ฮั่น และเมืองท่าที่มีความสุ่มเสี่ยง แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปิดให้บริการขนส่งตามปกติแล้ว

ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)                15                                                   maxlogistics 1024x537

ชิปปิ้งจีน 15 สถิติน่ารู้ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics)

แม้เราไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต แต่สถิติที่น่าสนใจต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณคาดเดาได้ถูกทางจากแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E Maxlogistics ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E                                             Form E Maxlogistics 1024x536

ชิปปิ้งจีน ลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีนด้วยใบ Form E

ชิปปิ้งจีน ไทยกับจีนมีข้อตกลงพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนหรือ AFCTA จึงทำให้สินค้าบางประเภทได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้า 0% เพียงแต่ผู้นำเข้าต้องมีใบ Form E