1688

1688 พฤติกรรมช็อปปิ้งชาว Gen Y Max Logistics 1688 1688 สำรวจพฤติกรรมช็อปปิ้งของคน Gen Y (Millennials)                              Gen Y Max Logistics 1024x536

1688 สำรวจพฤติกรรมช็อปปิ้งของคน Gen Y (Millennials)

การตัดสินใจซื้อของคนกลุ่มนี้ มักจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและมูลค่าสินค้าที่สมเหตุสมผล คนยุค Millennials มีความหลงใหลเกี่ยวกับโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ และมักจะเลือกซื้อสินค้าตามเทรนด์หรือปัจจัยแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1688 รู้จักกับบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก Max Logistics 1688 1688 ทำความรู้จักกับ 3 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก 3                                        Max Logistics 1024x536

1688 ทำความรู้จักกับ 3 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนนั้น มีแบรนด์สากลที่จัดได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่ง ซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก นั่นคือ DHL,FedEx และ UPS วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและเบื้องหลังที่ทำให้ทั้ง 3 บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จ