นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า - maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน HS Code สำคัญมาก ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า HS Code                               maxlogistics2 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน  ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตามกฎหมายนั้นได้ระบุไว้ว่า ต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย ซึ่งสินค้าแต่ละประเภท มีค่าภาษีของการนำเข้าและส่งออกที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการตรวจสอบภาษีของสินค้าแต่ละชนิดนั้น จำเป็นต้องเช็คจาก ‘พิกัดศุลกากร’ หรือ HS Code (Harmonized System) 

HS Code เป็นระบบหรือเครื่องมือสำคัญ ที่ใช้ในการจำแนกหรือระบุชนิดของสินค้าโดยมีรหัสตัวเลข 6 หลัก เพื่อใช้ในการแจ้งภาษีอากรสินค้าที่จะนำเข้าหรือส่งออกระหว่างประเทศ โดยแต่ละรายการสินค้าจะมีรหัสพิกัดศุลกากร 6 หลัก ซึ่งเลขพิกัด สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของศุลกากร

แล้วทำไมผู้นำเข้าจึงควรให้ความสำคัญกับพิกัดศุลกากร ? วันนี้เราจะพามาทำความเข้าใจกับ HS Code เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถควบคุมต้นทุนการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมทั้งทราบถึงจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

พิกัดศุลกากร (HS Code) คืออะไร ?
HS ย่อมาจาก Harmonized System เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาโดย องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 176 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ที่เข้าร่วมใช้ระบบสากลทางการค้าระหว่างประเทศ และนำเอาระบบพิกัดศุลกากรมาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
ปัจจุบัน ระบบ HS Code ถูกใช้กว่า 200 ประเทศทั่วโลก หรือมากกว่า 98% ของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ จะต้องนำมาตรวจสอบพิกัดศุลกากรเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าและส่งออก เนื่องจากแต่ละประเทศ มีสินค้าที่หลากหลาย มีวัตถุดิบที่แตกต่าง และมีชื่อเรียกไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลที่ ทำไมผู้นำเข้าจึงต้องตรวจสอบ HS Code ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง

HS Code สำคัญอย่างไร ในการเช็คราคาสินค้านำเข้า
ใช้ในการกำหนดอัตราภาษีทั้งขาเข้าและขาออก (สำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในการนำเข้า เนื่องจากไม่ได้เสียค่าภาษีการส่งออก)

ช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถคำนวณค่าภาษี กับต้นทุนสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อป้องกันการขาดทุนในการซื้อขายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายต่อ เนื่องจากแต่ละประเทศจะมีกำหนดขั้นต่ำในการเสียภาษีนำเข้าแตกต่างกัน

เมื่อผู้นำเข้ากำหนด HS Code ถูกต้อง ผู้นำเข้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร หรือการใช้ Form FTA ในการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ได้

วิธีการหาพิกัดศุลกากร และรหัสพิกัดสินค้า
ปัจจุบัน การค้นหาพิกัดศุลกากร (HS Code) หรือพิกัดสินค้า ผู้นำเข้าสามาถค้นหาได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

◾ ค้นหาผ่านทางเว็บไซต์กรมศุลกากร คลิก ที่นี่ 
◾ แอปพลิเคชันของกรมศุลกากรที่มีชื่อว่า ‘HS Check
◾ ค้นหาผ่าน Freight Forwarder หรือตัวแทนนำเข้าที่มีความเชี่ยวชาญในการระบุพิกัดสินค้าให้

อย่างไรก็ตาม พิกัดศุลกากรนั้น เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งจำเป็นต้องตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ ในการนำเข้าหรือส่งออก

Max Logistics ผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครบวงจร สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการเช็คพิกัดศุลกากรได้อย่างถูกต้อง พร้อมดำเนินพิธีการนำเข้าแบบถูกกฎหมาย 100% เอกสารทุกใบเป็นชื่อของลูกค้า ทั้งใบขน ใบกำกับภาษี สามารถออกใบ Form E เพื่อลดหย่อนภาษีนำเข้าจากจีน 0%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *