นำเข้าสินค้าจากจีน

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับข้อดีของการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)                                                        LCL maxlogistics 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับข้อดีของการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL)

การขนส่งทางรถระหว่างประเทศในยุคนี้ มีข้อดีมากมาย นอกจากจะเป็นการขนส่งที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอนานแล้ว ผู้ประกอบการสามารถเลือกการขนส่งได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้  (LCL) และแบบเต็มตู้ (FCL) ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่บางประการ ทั้งเรื่องปริมาณสินค้า ราคา และระยะเวลาการขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารนำเข้าที่ต้องใช้ Maxlogistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)                                                           maxlogistics 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ตามกฎศุลกากร (Customs)

นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ใช่ขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือซับซ้อน หากผู้ประกอบการนำเข้าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและจัดเตรียมเอกสารการนำเข้าที่ครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรได้กำหนดไว้

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรที่ต้องรู้ Max Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้                                                                  Max Logistics 1 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับการจัดเก็บอากรนำเข้า (Duty) ที่คุณต้องรู้

การนำเข้าสินค้าจากจีนทุกครั้ง ทางผู้นำเข้าต้องมีการเสียภาษีและค่าอากรนำเข้าตามกฎหมาย ซึ่งมูลค่าของทั้งภาษีและอากรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับมูลค่าสินค้าที่นำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงไวรัสโคโรนาหรือไม่ Max Logistics นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงติดไวรัส ‘โคโรนา’ หรือไม่ ?                                                            Max Logistics 1024x538

นำเข้าสินค้าจากจีน เสี่ยงติดไวรัส ‘โคโรนา’ หรือไม่ ?

เมื่อธุรกิจนำเข้าจากสินค้าจากจีนต้องดำเนินต่อไป ทั้งผู้ประกอบการนำเข้าและลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากจีน อาจมีความกังวลใจอยู่ลึกๆ ว่าสินค้าที่ขนส่งมาจากจีนนั้น จะมีเชื้อไวรัสติดมาด้วยหรือไม่ ? และผู้รับสินค้าเมื่อสัมผัสกับกล่องที่มีเชื้อไวรัสปะปนอยู่ จะได้รับเชื้อโคโรนาได้หรือไม่ ?